Skip to content
Лицево-челюстната хирургия

Клинична лаборатория

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut venenatis fermentum neque vitae fringilla. In hac habitasse platea dictumst. Cras placerat orci nec convallis viverra. Nam consectetur, sem ac luctus pretium, elit nibh vestibulum libero, et tincidunt purus eros a nunc. Sed enim purus, eleifend at arcu non

Спектър от лабораторни показатели, които извършва клиничната лаборатория на болница "медикрон":

pH, специфично тегло, полуколичествено изследване на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв и ориентировъчно изследване на „седимент“; микроалбуминурия; тест за бременност; течни пунктати: количествено изброяване на клетки, количествено определяне на общ белтък.

Определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити, левкоцити и тромбоцити, СУЕ, ДКК, морфология на кръвни клетки; броене на ретикулоцити.

Време на кървене, PT, aPTT и фибриноген;D-димери;

Глюкоза, хемоглобин А1С, креатинин, урея, общ белтък, албумин, общ билирубин, глюкурониран билирубин (директен), желязо, ЖСК, АсАТ, АлАТ, КК, АФ, ГГТ, амилаза, пикочна киселина, холестерол, триглицериди, холестерол в HDL, холестерол в LDL, калий, натрий, калций, неорганичен фосфат;магнезий, ЛДХ, КК-МВ.