Skip to content
Лицево-челюстната хирургия

Лицево-челюстната хирургия

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut venenatis fermentum neque vitae fringilla. In hac habitasse platea dictumst. Cras placerat orci nec convallis viverra. Nam consectetur, sem ac luctus pretium, elit nibh vestibulum libero, et tincidunt purus eros a nunc. Sed enim purus, eleifend at arcu non

Орална хирургия

Поле за свободен текст

Затрудненият пробив на зъбите представлява невъзможност на дадени зъби да пробият в устната кухина, поради тяхната неправилна позиция в челюстните кости.Наричаме ги полуретинирани или изцяло ретинирани.Полуретинираните зъби често са причина за хронично възпаление на околните тъкани.Обострянето на такъв процес е твърде манифестно ,тъй като пациентите изпитват силни болки и се развива възпалителен оток с гноен ексудат.Когато зъбът е изцяло ретиниран(разположен в костта)мъдрец, кучешки или премолар,може да се стигне до развитие на патологична кухина –челюстна киста, а това води до друг тип усложнения.При решаване на ортодонтски случаи също се налага отстраняване на полу ретинирани и ретинирани зъби.

Прилага се при хронични възпалителни процеси, обхванали кореновия връх на даден зъб, при които консервативните терапевтични методи са изчерпани.

Пародонталната хирургия се занимава с лечението на пародонталните рецесии.Те причиняват   неестетичния вид на усмивката, гингивално възпаление, водят до неефикасен плаков контрол и свръхчувствителност на оголените зони.Miller през 1988 г. въвежда термина пластична пародонтална хирургия, чийто предмет на дейност е корекцията или отстраняването на аномалиите, дължащи се на анатомията и развитието на алвеоларната мукоза или на нейния травматизъм(неправилна захапка, която води до системни микротравми).До този момент са описани, проучени и модифицирани множество техники от пластичната пародонтална хирургия, целящи покриването на откритите коренови повърхности.Те включват: коронарно преместено ламбо, епително-съединителнотъканна присадка, вмъкната съединителнотъканна присадка, направлявана тъканна регенерация, индуцирана тъканна регенерация.За всяка оперативна интервенция трябва да има съответни индикации, да се вземат в предвид възможностите за етиологично пародонтално лечение, мотивацията  и обучението на пациента в методите на оралната хигиена и поддържащата пародонтална терапия.

1. Корекция на алвеоларен гребен: 

Оперативно отстраняване на остри костни ръбове и оформяне на оптимално протезно поле  на алвеоларния гребен на горна и/или долна челюст.

2. Задълбочаване на вестибулум:

При беззъби челюсти със силно изразена атрофия.

3. Костна аугментация на алвеоларен гребен:

За увеличаване на прикрепената гингива и корекция на муко-гингиналната деформация.

4. Костна аугментация с цел имплантация.

5. Предпротетична парадонтална хирургия.

Съвкупност от хирургични техники, с цел създаване на подходящи анатомични структури на пародонта при изработването на протетични конструкции:

  • Гингивектомия;
  • Ламбо, преместено апикално в пълна дебелина или частична, или смесена, със или без остеопластика или остеотомия;
  • Гингивална присадка, асоциирана или не с остеопластика или остеотомия.

Този тип хирургия е задължително да бъде хронологично интегрирана в общия план на протетичното лечение.

Възстановяване на функцията на съзъбието чрез възстановяване на липсващите зъби на горна и долна челюст, с помоща на зъбни импланти през последните години навлезе широко в практиката и дори надмина по успеваемост конвенционалните методи на зъбопротезирането.Поставянето на импланти  изисква от лекаря специалист както владеене на  хирургичната техника, така и познаването на специфичния протетичен протокол за решаване на съответната конструкция.Има редица изисквания за прилагане лечение с импланти, сред които най-важни са наличието на достатъчна по обем и качествена по състав кост, отсъствието на определени придружаващи заболявания.От особено значение е и отношението на самия пациент, неговата готовност да се раздели с вредни навици, като тютюнопушене и прекалена употреба на алкохол, а също и дисциплина в поддържането на устната хигиена.

Това са едни от най-често срещаните възпалителни заболявания в практиката. Могат да се развият ограничено (абцеси) или дифузно инфилтрирани в тъканите (флегмони), които в някои случаи са животозастрашаващи.

Оновен клиничен симптом е появата на силно болезнена подутинав устната кухина или  на лицето, която бързо прогресира и води до зачервяване на кожата, до лицева асиметрия и нарушени функции- хранене, дишане, говор, повишена телесна температура.

Причините могат да бъдат от различно естество (зъбни инфекции, синуити, възпаление на слюнчени жлези или лимфни възли и др.) Лечението е консервативно и хирургично, като е съобразено със степента на заболяването и общото състояние на пациента.