Skip to content

За нас

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut venenatis fermentum neque vitae fringilla. In hac habitasse platea dictumst. Cras placerat orci nec convallis viverra. Nam consectetur, sem ac luctus pretium, elit nibh vestibulum libero, et tincidunt purus eros a nunc. Sed enim purus, eleifend at arcu non

ИСТОРИЯ

През 1992 год.  Д-р Иванка Атанасова създава кабинет по дентална медицина. Десет години по-късно практиката се разраства в клиника по дентална медицина с четири специализирани кабинета и рентгенов кабинет.

След години натрупан опит е направен задълбочен анализ на нуждите на пациентите, което насочва дейността на медицинското заведение към комплексно лечение на заболяванията в лицево-челюстната област. Така през 2015 год. със съвместни усилия Д-р Петър Сербезов и Д-р д-р Евгений Алексиев откриват Специализирана Болница за Лицево-челюстна и дентална хирургия.

В структурно отношение болницата се състои от клиника по дентална медицина и три болнични отделения: отделение лицево-челюстна хирургия, отделение анестезиология и интензивно лечение и клинична лаборатория, разположени в три етажна сграда , намираща се в град София на адрес: ул.Георги Бенковски №49.

Лечебният комплекс разполага с две операционни зали и стационар със 16 легла. Оборудването във всяка структура е технологично издържано, в съответствие със съвременните изисквания на световния медицински стандарт. За болните се грижи екип от отлично подготвени лекари специалисти по лицево-челюстна хирургия и дентална медицина, анестезиолози, лекари специалисти по клинична лаборатория и медицински специалисти по здравни грижи. Пациентите получават компетентно и цялостно лечение, индивидуален подход и качествени медицински услуги. За удобство на лежащо болните е осигурен безплатен паркинг.

Болница „МЕДИКРОН“ има договор с Националната здравноосигурителна каса и със здравноосигурителни фондове, чрез които пациентите имат възможност да финансират лечението си.
МЕДИКРОН има изграден единен стандарт за добра медицинска практика, както и система за контрол на качеството на медицинската дейност, обслужването на пациентите и обучението на лекари и сестри.

Д-р Петър Сербезов
Управител

Д-р Петър Сербезов  завършва висшето си образование по дентална медицина през  2012  във Факултет по дентална медицина към Медицински университет-Согфия.

През 2013 завършва магистратура Здравен мениджмънт във Факултет по Обществено здраве, Медицински Университет – София.

Работи като общопрактикуващ  лекар по дентална медицина с насоченост към оралната хирургия,естетична и проететична денталн медицина . Член на българския зъболекарски съюз.

  • Курс по естетична дентална медицина „Директни и индиректни фасети, оклузални принципи. лечебно планиране“
  • Курс по естетика, функция, оклузия „Порцеланови фасети-от А до Я“
  • Практически курс по зъбна имплантология
  • Курс по протетична стоматология
  • Курс на обучение за работа и техника на безопасност с високоенергиен диоден дентален лазар SIX LASER LANCET
  • Практически курс,обучение за  прилагане на ботулинов токсин тип А и дермални филъри в лицево-челюстната област.
  • Аllergan Education Program –workshop on Vycross technology products(Voluma,Volift,Volbella)and Vistabel -DR. Iva Stoilova
  • Аllergan Education Program-workshop on VISTABEL –DR. Radina Denkova

ЕКИП Специализирана болница за активно лечение

Д-р Петър Сербезов

Управител

Доц. Д-р Стоян Иванов

Началник отделение ЛЧХ

Д-р Георги Димитров
Хирург
Д-р Елена Каменова
Aнестезиолог
Д-р Антоанета Христова
Aнестезиолог
Д-р Недялка Мянкова-Неделчева
Началник отделение Клинична лаборатория СБАЛ МЕДИКРОН
Д-р Борянка Москова
лекар в Клинична лаборатория
Катерина Голобарева
медицинска сестра
Мариана Ангелова Георгиева

клиничен лаборант

ЕКИП Kлиника по дентална медицина

Д-р Иванка Атанасова
Специалист по пародонтална и орална хирургия
Д-р Лидия Ситновска
Дипломиран магистър по дентална медицина
Д-р Евелин Янева
Общопрактикуващ дентален лекар с насока към Ортодонтия
Д-р Кирил Колесарски
Общопрактикуващ лекар по дентална медицина с насоченост към специалност ендодонтия