Фасетите са все по-популярно и използвано средство за коригиране на несъвършенства по зъбите. По своята същност те представляват тънки люспи, поставящи се върху видимата част на зъба.
Основната цел на фасетите е да заместят увредената предна повърхност на зъбите и да възстановят техния приятен и естетичен външен вид. С помощта на фасетите може да се коригира формата, разположението, цветът на зъбите и да се промени естетиката и функцията. Стандартният период от време, в рамките на който директните фасети запазват своето отлично състояние, е възможно да продължи до около 10 години.

Recommended Posts