Skip to content

Ортодонтия

Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с диагностика, профилактика и лечение на зъбно – челюстните отклонения, неправилното израстване, подреждане и съотношения на зъбите, зъбните дъги и челюсти.

Ортодонтията е начин да имате правилно подредени зъби, които да запазите здрави и красиви за по-дълго време, като разбира се не пренебрегвате и добрата орална хигиена.

Какво е важно да знаете?

Всяко ортодонтско лечение се осъществява детайлно и с индивидуален подход към пациента. То е изцяло съобразено на първо място със здравословните му нужди, а след това и на естетическите му очаквания и се базира на подробна диагностика – снемане на отпечатъци, изработване на гипсови модели , фото и рентгенови снимки. Те се изпращат за компютърен анализ, направен чрез най-съвременната технология на CephX в Лас Вегас. Получените диагностични данни се обобщават в план на лечение до пациента (или неговите родители, когато се отнася за дете). С кратка компютърна презентация се разясняват всички аспекти на началното състояние на пациента, на изготвените варианти на лечение, на очакваната продължителност и цена на лечението. В клиниката се използват както фиксирани апарати – брекети, така и различни функционални подвижни апарати.

Преди изготвянето на конкретен план за действие, който да изработи ортодонтът, се налага пациентите да си направят ортопантомография и телерентгенография, които ще дадат конкретни отговори и цялостна картина в какво състояние са зъбите и захапката.

В зависимост от възрастта на пациента, ортодонтското лечение се разделя на няколко етапа:

Ранно лечение – пациенти на възраст 4-9 г.– цели се да спрат вредните навици, да се коригират тежки скелетни несъответствия,струпвания на зъби, кръстосна захапка. В този етап могат да се използват както еластични апаратчета, подвижни апарати-липбъмпер, хедгиър, лицева маска, фиксирани апарати-брекети на фронталните зъби, RPE и др.

Лечение на подрастващи (тийнейджъри) – пациенти на възраст 10-16 г. – използват се брекети и екстраорални апарати (ако е необходимо).Цели се подредба на зъбите и коригиране на челюстните несъответствия.

Възрастова ортодонтия – когато активния скелетен растеж на организма е приключил, след 18 г., лечението обикновено се свежда единствено до подредба на зъбите. Ортодонтското лечение няма възрастова граница и обичайния лечебен метод включва брекети, но при нужда може да се наложи експанзия или екстракция на един или няколко зъба, за да се осигури необходимото място за подредба на зъбите.

Алайнери – ортодонтия без брекети

Алайнерите представляват шини, които въздействат с малки сили върху зъбите Ви и по този начин променят позицията им. Благодарение на тях зъбите на пациента могат се подредят, без околните да забележат. В дентална клиника „Медикрон“ работим с алайнери Invisalign. Това е най-добрата система в света за прозрачни алайнери. Всяка тяхна функция е създадена , за да разкрие усмивката, която заслужавате. Шините са изработени от материал SmartTrack – оформят усмивката с прецизност, удобно и с предсказуем резултат. Една от функционалностите на системата е, че позволява да се получи визуализация на новата усмивка още преди да е започнало лечението.

Системата алайнери Invisalign се разработва за всеки конкретен пациент посредством 3D технологии. Шините осигуряват комфорт на лечението, подвижни са, можете удобно да носите алайнерите си за препоръчваните 22 часа на ден и да се храните без тях, след което отново да ги поставяте.

Оралната хигиена при ортодонтското лечение е от изключителна важност, както за ефективността и скоростта на лечението, така и за запазване на зъбните (емайл, дентин), и опорнодържащите стуктури на зъба (гингива, лигаменти, кост). Ето защо, преди началото на всяко лечение, нашите пациенти преминават през подробно обучение и мотивация в орална хигиена. То учи не само как и с какво, но и защо трябва да почистваме зъбите и брекетите си, повреме и след лечението. Включва теоритични и практически упражнения в подобряванеето на миене с четка и при почистване с конец.