Skip to content

Орална хирургия

Този дял от денталната медицина обхваща лечението на всички хирургични заболявания на устната кухина, както и свързаните увреждания и заболявания на челюстта и лицево-челюстната област.

Екстракция на мъдреци, ретинирани зъби и други хиругични манипулации под местна или пълна упойка. Лечението се провежда във високотехнологично оборудван операционен блок от специалисти.

Разгледайте манипулациите, които нашите спeциалисти извършват в MEDICRON:

Затрудненият пробив на зъбите представлява невъзможност на дадени зъби да пробият в устната кухина, поради тяхната неправилна позиция в челюстните кости.Наричаме ги полуретинирани или изцяло ретинирани.Полуретинираните зъби често са причина за хронично възпаление на околните тъкани.Обострянето на такъв процес е твърде манифестно ,тъй като пациентите изпитват силни болки и се развива възпалителен оток с гноен ексудат.Когато зъбът е изцяло ретиниран(разположен в костта)мъдрец, кучешки или премолар,може да се стигне до развитие на патологична кухина –челюстна киста, а това води до друг тип усложнения.При решаване на ортодонтски случаи също се налага отстраняване на полу ретинирани и ретинирани зъби.

Прилага се при хронични възпалителни процеси, обхванали кореновия връх на даден зъб, при които консервативните терапевтични методи са изчерпани.

Пародонталната хирургия се занимава с лечението на пародонталните рецесии.Те причиняват неестетичния вид на усмивката, гингивално възпаление, водят до неефикасен плаков контрол и свръхчувствителност на оголените зони.Miller през 1988 г. въвежда термина пластична пародонтална хирургия, чийто предмет на дейност е корекцията или отстраняването на аномалиите, дължащи се на анатомията и развитието на алвеоларната мукоза или на нейния травматизъм(неправилна захапка, която води до системни микротравми).До този момент са описани, проучени и модифицирани множество техники от пластичната пародонтална хирургия, целящи покриването на откритите коренови повърхности.Те включват: коронарно преместено ламбо, епително-съединителнотъканна присадка, вмъкната съединителнотъканна присадка, направлявана тъканна регенерация, индуцирана тъканна регенерация.За всяка оперативна интервенция трябва да има съответни индикации, да се вземат в предвид възможностите за етиологично пародонтално лечение, мотивацията и обучението на пациента в методите на оралната хигиена и поддържащата пародонтална терапия.

1. Корекция на алвеоларен гребен:

Оперативно отстраняване на остри костни ръбове и оформяне на оптимално протезно поле на алвеоларния гребен на горна и/или долна челюст.

2. Задълбочаване на вестибулум:

При беззъби челюсти със силно изразена атрофия.

3. Костна аугментация на алвеоларен гребен:

За увеличаване на прикрепената гингива и корекция на муко-гингиналната деформация.

4. Костна аугментация с цел имплантация.

5. Предпротетична парадонтална хирургия.

Съвкупност от хирургични техники, с цел създаване на подходящи анатомични структури на пародонта при изработването на протетични конструкции:

  • Гингивектомия;
  • Ламбо, преместено апикално в пълна дебелина или частична, или смесена, със или без остеопластика или остеотомия;
  • Гингивална присадка, асоциирана или не с остеопластика или остеотомия.

Този тип хирургия е задължително да бъде хронологично интегрирана в общия план на протетичното лечение.

Възстановяване на функцията на съзъбието чрез възстановяване на липсващите зъби на горна и долна челюст, с помоща на зъбни импланти през последните години навлезе широко в практиката и дори надмина по успеваемост конвенционалните методи на зъбопротезирането.Поставянето на импланти изисква от лекаря специалист както владеене на хирургичната техника, така и познаването на специфичния протетичен протокол за решаване на съответната конструкция.Има редица изисквания за прилагане лечение с импланти, сред които най-важни са наличието на достатъчна по обем и качествена по състав кост, отсъствието на определени придружаващи заболявания.От особено значение е и отношението на самия пациент, неговата готовност да се раздели с вредни навици, като тютюнопушене и прекалена употреба на алкохол, а също и дисциплина в поддържането на устната хигиена.

Това са едни от най-често срещаните възпалителни заболявания в практиката. Могат да се развият ограничено (абцеси) или дифузно инфилтрирани в тъканите (флегмони), които в някои случаи са животозастрашаващи.

Оновен клиничен симптом е появата на силно болезнена подутинав устната кухина или на лицето, която бързо прогресира и води до зачервяване на кожата, до лицева асиметрия и нарушени функции- хранене, дишане, говор, повишена телесна температура.

Причините могат да бъдат от различно естество (зъбни инфекции, синуити, възпаление на слюнчени жлези или лимфни възли и др.) Лечението е консервативно и хирургично, като е съобразено със степента на заболяването и общото състояние на пациента.