Skip to content
Лицево-челюстната хирургия

Лицево-челюстната хирургия

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut venenatis fermentum neque vitae fringilla. In hac habitasse platea dictumst. Cras placerat orci nec convallis viverra. Nam consectetur, sem ac luctus pretium, elit nibh vestibulum libero, et tincidunt purus eros a nunc. Sed enim purus, eleifend at arcu non

Лицево-челюстната хирургия

Гнойно-септични, възпалителни заболявания – абсцеси и флегмони, остеомиелити(засяга костите), одонтогенни синуити(засяга синусните кухини при болни зъби), лимфаденити(на лимфните възли ), екзацербирали кисти и др.;

Лицево-челюстна травматология – нараняване на меките тъкани и фрактури(счупване) на лицеви и челюстни кости;

Лицево-челюстна онкология -онкологични заболявания в устната кухина, лицето, шията, костите и съпътстващите органи в тези области;

Заболявания на слюнчени жлези (паротидна,околоезична и подчелюстна), лицеви нерви (фациалис ,тригеминус), темпоро-мандибуларна става(ТМС), синдроми и др.

Кога да потърсим консултация със специалист по лицево-челюстна хирургия(ЛЧХ)?

Симптомите, които най-често тревожат пацинтите могат да са причинени от различни заболявания. Поради това е необходима консултация със специалист, който да постави правилна диагноза, а от там и правилно лечение.

1. In turpis ante, luctus sit amet dui in, accumsan posuere tortor. In varius diam sit amet lacus porta, quis rutrum
augue commodo. Morbi eget orci mauris.

2. In turpis ante, luctus sit amet dui in, accumsan posuere tortor. In varius diam sit amet lacus porta, quis rutrum
augue commodo. Morbi eget orci mauris.

3. In turpis ante, luctus sit amet dui in, accumsan posuere tortor. In varius diam sit amet lacus porta, quis rutrum
augue commodo. Morbi eget orci mauris.

1. In turpis ante, luctus sit amet dui in, accumsan posuere tortor. In varius diam sit amet lacus porta, quis rutrum
augue commodo. Morbi eget orci mauris.

2. In turpis ante, luctus sit amet dui in, accumsan posuere tortor. In varius diam sit amet lacus porta, quis rutrum
augue commodo. Morbi eget orci mauris.

3. In turpis ante, luctus sit amet dui in, accumsan posuere tortor. In varius diam sit amet lacus porta, quis rutrum
augue commodo. Morbi eget orci mauris.

1. In turpis ante, luctus sit amet dui in, accumsan posuere tortor. In varius diam sit amet lacus porta, quis rutrum
augue commodo. Morbi eget orci mauris.

2. In turpis ante, luctus sit amet dui in, accumsan posuere tortor. In varius diam sit amet lacus porta, quis rutrum
augue commodo. Morbi eget orci mauris.

3. In turpis ante, luctus sit amet dui in, accumsan posuere tortor. In varius diam sit amet lacus porta, quis rutrum
augue commodo. Morbi eget orci mauris.

1. In turpis ante, luctus sit amet dui in, accumsan posuere tortor. In varius diam sit amet lacus porta, quis rutrum
augue commodo. Morbi eget orci mauris.

2. In turpis ante, luctus sit amet dui in, accumsan posuere tortor. In varius diam sit amet lacus porta, quis rutrum
augue commodo. Morbi eget orci mauris.

3. In turpis ante, luctus sit amet dui in, accumsan posuere tortor. In varius diam sit amet lacus porta, quis rutrum
augue commodo. Morbi eget orci mauris.

УСЛУГИ

Оперативни процедури в лицево-челюстната област

1. Операции на челюстни кисти;

2. Екстирпация на киста на дуктус тиреоглосус и латерална киста на шията;

3. Операции при микростома(малка уста);

4. Операции при придобити дефекти на уста, небце, бузи

5. Кожна пластика с ламбо;

6. Оперативна корекция на лицев цикатрикс;

7. Обработка и зашиване на обширна рана на меки тъкани на лицето;

8. Хемостаза чрез лигиране или обшиване при хеморагия;

9. Операция на максиларен синус;

10. Отстраняване на слюнчени камъни от подчелюстна сл.жлеза;

11. Екстирпация на подчелюстна и подезична сл.жлеза;

12. Операция на слюнчена фистула;

13. Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани, челюстта или секвестректомия;

14. Закрита репозиция и фиксация на фрактури на долна челюст;

15. Закрита репозиция на фрактура на ябълчна кост и дъга;

16. Шиниране на фрактурирана горна или долна челюст;

17. Отстраняване на шини на челюстите;

18. Серклаж. Суспензивна фиксация при челюстни фрактури;

19. Оперативна репозиция и фиксация фрактурирана долна челюст с остеосинтеза;

20. Оперативна репозиция и фиксация на фрактура на носни кости, на ябълчна кост и дъга;

21. Оперативна репозиция и фиксация на фрактура на алвеоларни израстъци;

22. Предна и задна носна тампонада;

23. Отстраняване на ретиниран зъб чрез обширна остеотомия;

24. Одонтектомия;

25. Трансплантация на лигавица и пластично покриване на донорното място;

26. Трансплантация на хрущял;

27. Биопсия – ексцизионна и пункционна;

28. Ексцизия на тумори на меките тъкани в лицево-челюстната област и пластика по съседство;

29. Пресичане или ексцереза на периферен клон на н.тригеминус;

30. Блокада на нерв в областта на черепната основа;

31. Септопластика при травма и затруднено дишане през носа;

32. Ортогнатична хирургия чрез интраорален достъп(прогении, прогнатии, латерогнатии и др.)

33. Цялостна и сегментна компактостеотомия на челюст;

34. Отстраняване на остеосинтезен материал от челюстна или лицева кост и зъбни импланти;

35. Поставяне на зъбни импланти;

36. Хирургична подготовка на алвеоларен гребен за протезиране;

37. Хирургична подготовка на меки тъкани за протезиране;

38. Инцизии на абсцеси в устната кухина и лицево-челюстната област;

39. Оперативно лечение на флегмон;

40. Ексцизия на покожна или подлигавична тъкан без отваряне на телесна кухина;

41. Гермектомия и френулотомия;