Skip to content

Лазерно лечение

LiteTouch е високоенергиен, бързо режещ, без фибероптика Er:YAG дентален лазер за приложение в твърди и меки тъкани. Лечението се осъществява безболезнено, бъзо и щадящо за пациента, което го прави особено предпочитан избор за деца и пациенти, които имат, така нареченият “страх от зъболекар”.

Какво трябва да знаете:

Генераторът на лазерния лъч е поместен в ръкохватката, незаменимо предимство, което дава възможност да се извършват с лекота различни манипулации бързо, безболезнено и с много кратък възстановителен период. LiteTouch се прилага във всички сфери на ежедневната дентална практика. Цялостно подобряване на опита и отношението към пациента - повече комфорт по време на лечението, без вибрации и без турбина, забележимо по-малко болка, бързо оздравяване.
Най-висока степен на удоволетвореност на пациентите-редуцира прилагането на анестезия, без кървене, без белези, подуване и постоперативна свърхчувствителност.

Кариесология:

 • Безконтактен метод на работа
 • Минимално инвазивна техника: прецизна и селективна аблация на кариозните лезии, без ненужно отнемане на здрава тъкан и без опасност от засягане на съседен зъб.
 • Без вибрации: няма микропукнатини. Лазерно ецване на повърхността, за по-добра адхезия на композитния материал
 • Бактерициден ефект: Лазерната енергия има термални характеристики.
Пародонтология:
 • Ефективно и атравматично почистване на джобовете: 100 % бактерициден ефект.
 • Най-високо ниво на хирургична точност: Селективна и прецизна аблация на гранулационната тъкан, без риск от засягане на здравата тъкан.
 • Ефективно и селективно премахване на зъбния камък
 • По-бързо заздравяване на околните тъкани и костта: минимален постоперативен оток или дискомфорт, без необходимост от допълнителни контролни прегледи и антибиотици
Ендодонтия:
 • Минимално инвазивно отваряне на орифициума:
  без термални увреждания и микропукнатини
 • Апикална остеотомия: без засягане на съседните меки тъкани.
 • Уникална система за стерилизация на каналите, включително и на латералните.
Детска дентална медицина
 • Предпочитаният метод за лечение на деца: без фактора “страх“, намалено време за терапия,по-малко шум, без вибрации.
 • Превантивна дентална медицина: прецизна и деликатна терапия, минимално инвазивна технология, предпазва здравата тъкан
 • Лазерът се възприема много добре от децата.
Имплантология и хирургия
 • Златен стандарт при перимплантити и инфекции.Най-щадящото средство за обработка на инфектирани импланти: елеминира патогените бактерии.
 • Прецизен и минимално инвазивен разрез без засягане на костта.
 • Разкриване на импланта без засягане на самия имплант.
Естетична дентална медицина
 • Реконтуриране на гингивата, дизайн на усмивката, депигментации на гингивата.
 • Лазерно ецване за перфектна адхезия при поставяне на фасети
 • Демонтиране на фасетите без нарушаване на целостта им, с възможност за последваща употреба.
 • Приложение при поставяне и сваляне на ортодонтски апарати.