Skip to content

Клинична пародонтология

Клиничната пародонтология се занимава с профилактиката, диагностиката и лечението на заболяванията на зъбодържащите тъкани (гингива и пародонт) като крайната цел е запазване здравето , функция и естетиката им.

Клинична пародонтология

Лечението на пародонтални заболявания, най-широко разпространените сред които са гингивита и пародонтита, се състои в три фази: инициална, корективна и поддържаща. Активното участие на пациента е ключово за успеха на терапията.Зъбната плака е основният етиологичен фактор на пародонталните заболявание,нейното пълно елиминиране и създаване на стерилна среда в устната кухина е невъзможно, но контролът й осигурява здраве дори при редуцирани пародонтални тъкани.

Лечението на пародонтити

Цялостно пародонтално изследване и изготвяне на индивидуален план за лечение

Професионална орална хигиена (почистване на плака и зъбен камък, полиране на зъбните повърхности)

Обучение и мотивация за индивидуална орална хигиена

Отстраняване на плак-ретентивни фактори

Закрит кюретаж

Открит кюретаж – осигуряване на хирургичен достъп и видимост за прецизно почистване на кореновите повърхности чрез отпрепариране на муко-периостално ламбо

Биомодификация на кореновите повърхности – след осигуряване на хирургичен достъп и прецизно почистване кореновите повърхности се обработват със специално предназначени за целта средства

Хирургично лечение на рецесии – отдръпване на венеца, което разкрива шийката и дори корена на зъба при напредване на процеса, освен естетичен проблем, рецесиите се свързват и в повишена чувствителност

Лечение на вертикални костни дефекти – приложение на висококачествени костозаместващи вещества и мембрани с доказани резултати в клинични проучвания, както и собствена кост и мекотъканна присадка от небцето/тубера на горната челюст

Лечение на фуркационни дефекти

Шиниране на пародонтално компроментирани зъби

Направлявана тъканна/костна регенерация

Комплексно лечение на ендо-пародонтални лезии

PRF терапия за тъканна регенерация на пародонталните тъкани