Skip to content

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Имплантологията и лечението със зъбни импланти е надеждно и дългосрочно решение, подобряващо качеството, стила на живот и психологическия комфорт.

Какво трябва да знаете:

Когато загубим зъб костта под него започва да атрофира и изтънява с около половин милиметър на година. Външно това си проличава, когато страните на лицето хлътнат и овалът му се промени безвъзвратно. Денталният имплант възпира костната атрофия и съответно колкото по-скоро замени изгубения зъб, толкова по-малка е вероятността лицето да се деформира.

Зъбните импланти са най-доброто решение, а в някои случаи и единственото за възстановяване на различни дефекти в зъбните редици. Имплантите заместват липсващите зъби, включително техните корени. Те се имплантират в костта на мястото на липсващите зъби. По време на оздравителния процес костта прониква (обхваща) импланта, така че, в последствие той става здраво закотвен в нея. По време на оздравителния период, зъбният имплант е покрит от венеца, за да бъде предпазен от натоварване през тази фаза. След това към импланта се завинтва пънче, върху което се фиксира новият зъб подобно на короните. Зъбният имплант поема дъвкателното натоварване вместо корена и нежно го пренася към костта почти както при естествените зъби.

Използването на зъбни импланти носи редица предимства, като това безспорно е най-доброто, дългосрочно и ефективно средство за заместване на липсващи единични или няколко зъба, както и при пълната липса на зъби. При този метод не се налага девитализиране (умъртвяване ) и изпиляване на зъбите, за да се постави мост и по този начин да се замести липсата на зъби. Много пациенти след като са носили подвижна протеза търсят поставянето на импланти и като метод за възстановяване на дъвкателната функция с неподвижна конструкция, най-близка като усещане до естествените зъби.