Skip to content

За нас

История

През 1992 год. Д-р Иванка Атанасова създава кабинет по дентална медицина. Десет години по-късно практиката се разраства в клиника по дентална медицина с четири специализирани кабинета и рентгенов кабинет.

След години натрупан опит е направен задълбочен анализ на нуждите на пациентите, което насочва дейността на медицинското заведение към комплексно лечение на заболяванията в лицево-челюстната област. Така през 2015 год. със съвместни усилия Д-р Петър Сербезов и Д-р д-р Евгений Алексиев откриват Специализирана Болница за Лицево-челюстна и дентална хирургия.

В структурно отношение болницата се състои от клиника по дентална медицина и три болнични отделения: отделение лицево-челюстна хирургия, отделение анестезиология и интензивно лечение и клинична лаборатория, разположени в три етажна сграда , намираща се в град София на адрес: ул.Георги Бенковски №49.

Лечебният комплекс разполага с две операционни зали и стационар със 16 легла. Оборудването във всяка структура е технологично издържано, в съответствие със съвременните изисквания на световния медицински стандарт. За болните се грижи екип от отлично подготвени лекари специалисти по лицево-челюстна хирургия и дентална медицина, анестезиолози, лекари специалисти по клинична лаборатория и медицински специалисти по здравни грижи. Пациентите получават компетентно и цялостно лечение, индивидуален подход и качествени медицински услуги. За удобство на лежащо болните е осигурен безплатен паркинг.

Болница „МЕДИКРОН“ има договор с Националната здравноосигурителна каса и със здравноосигурителни фондове, чрез които пациентите имат възможност да финансират лечението си.
МЕДИКРОН има изграден единен стандарт за добра медицинска практика, както и система за контрол на качеството на медицинската дейност, обслужването на пациентите и обучението на лекари и сестри.

Управител

Д-р Петър Сербезов
Управител

Д-р Петър Сербезов завършва висшето си образование по дентална медицина през 2012 във Факултет по дентална медицина към Медицински университет-Согфия.

През 2013 завършва магистратура Здравен мениджмънт във Факултет по Обществено здраве, Медицински Университет – София.

Работи като общопрактикуващ лекар по дентална медицина с насоченост към оралната хирургия,естетична и проететична денталн медицина . Член на българския зъболекарски съюз.

  • Курс по естетична дентална медицина „Директни и индиректни фасети, оклузални принципи. лечебно планиране“
  • Курс по естетика, функция, оклузия „Порцеланови фасети-от А до Я“
  • Практически курс по зъбна имплантология
  • Курс по протетична стоматология
  • Курс на обучение за работа и техника на безопасност с високоенергиен диоден дентален лазар SIX LASER LANCET
  • Практически курс,обучение за прилагане на ботулинов токсин тип А и дермални филъри в лицево-челюстната област.
  • Аllergan Education Program –workshop on Vycross technology products(Voluma,Volift,Volbella)and Vistabel -DR. Iva Stoilova
  • Аllergan Education Program-workshop on VISTABEL –DR. Radina Denkova
Усмихвай се повече!

Перфектна усмивка? Възможно е!