Skip to content

Екип

Д-р Иванка Атанасова

Лекар по дентална медицина

Д-р Петър Сербезов

Управител, Лекар по дентална медицина

Д-р Евелин Янева-Златанова

Лекар по дентална медицина

Д-р Радина Таскова

Лекар по дентална медицина

Д-р Мария Колева

Орален хирург

Д-р Веселин Николов

Лицево-челюстен хирург

Д-р Недялка Мянкова-Неделчева

Началник отделение Клинична лаборатория

Д-р Елена Каменова
Aнестезиолог
Мариана Ангелова Георгиева

Клиничен лаборант

Катерина Голубарева

Медицинска сестра

Кристина Лалова

Медицинска сестра

Сафе Черкез

Дентален асистент

Евелин Митанова

Дентален асистент

Моника Манчева

Медицинска сестра

Моника Симеонова

Дентален асистент

Лилия Липчева

Технически сътрудник

Надежда Чоджумова

Администратор